Følg

Registrer deg online eller ved personlig fremmøte - fra 15 år

Alle som er registrert bosatt i Norge kan få bibliotekskort. Du kan enten møte frem ved ditt lokale bibliotek eller fylle ut et webskjema for så å møte frem og hente ditt kort. 

Møter du frem personlig, trenger du kun å ha med godkjent legitimasjon - selve bibliotekskortet er gratis. Godkjent legitimasjon inkluderer:

  •  pass
  •  bankkort
  •  postens legitimasjon
  •  førerkort
  •  skolebevis - også uten fullt personnummer
  •  studiebevis fra universitet eller høgskole
  •  asylsøkerbevis
  •  vernepliktsbok
  •  diplomatbevis/bekreftelse på ansettelse fra ambassade

Webskjemaet for online registrering finner du her (klikk på "Registrer deg" nederset, i rødt). De som registrere seg online kan bestille med en gang, men må møte personlig på Hovedbiblioteket eller en filial og vise godkjent legitimasjon for å hente ditt kort og låne.

Du finner vårt utlånsreglement her.

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk